კვირა, ოქტომბერი 20, 2019
დაიწყე Schlagworte საპროცენტო განაკვეთის swap

IMPACT: საპროცენტო განაკვეთის სვოპ