შაბათი, 28 წლის 2020 მარტი
დაიწყე Schlagworte საპროცენტო განაკვეთის swap

IMPACT: საპროცენტო განაკვეთის სვოპ